Wzrastająca z roku na rok popularność podłogówki niesie ze sobą coraz szersze zainteresowanie kwestiami związanymi z jej instalacją. Do tej pory firmy specjalizujące się tylko w instalacjach podłogowych, czy nawet ogólnie powierzchniowych stanowiły dość nieliczny segment branży wykończeniowej, obecnie ich liczba wzrasta, a dodatkowo wzrasta też liczba indywidualnych fachowców, którzy zajmują się kwestiami montażu. Jednocześnie coraz więcej osób zastanawia się nam możliwością instalacji systemu ogrzewania podłogowego, samodzielnie. W głównej mierze jest to podyktowane względami finansowymi, gdyż decyzje o instalacji podłogówki podejmuje się najczęściej ze względów ekonomicznych, licząc na znaczne ograniczenia kosztów eksploatacji. Równocześnie już na samym starcie trzeba wydać dość spora sumę pieniędzy na zakup i montaż ogrzewania. Ograniczyć te wydatki można tylko poprzez zakup gorszych jakościowo materiałów, co nie jest polecane, albo poprzez samodzielne wykonanie instalacji.

Plan ogrzewania podłogowego

plan ogrzewania podłogowego olsztyn
plan ogrzewania podłogowego olsztyn

Podstawą, czy to zdecydujemy się na wynajęcie ekipy, czy samodzielne przygotowanie instalacji podłogowej jest prawidłowo wykonany plan ogrzewania podłogowego. Skuteczny i zapewniający późniejszą efektywność podłogówki schemat ogrzewania podłogowego powinien być wykonany przez specjalistę, mającego doświadczenie nie tylko w tym jak zaprojektować podłogówkę, ale także w samym montażu i szeroko pojętej praktyce.

Plan ogrzewania podłogowego, który ma zawiera wszystkie konieczne na dalszych etapach prac, elementy składa się przede wszystkim z rysunków technicznych, zawierających plany układów grzewczych, rozmieszczenia pętli grzewczych, wraz z poszczególnymi rurami, a także dodatkowymi opisami i wyjaśnieniami praktycznymi. Dodatkowo plan podłogówki powinien uwzględniać rozkład szczelin oddzielających przewody grzewcze od okien, drzwi, filarów i słupów wewnętrznych. Projekt ogrzewania podłogowego powinien być również uzupełniony o listę wszystkich niezbędnych materiałów, wraz z dokładnymi specyfikacjami, takimi jak rodzaj i grubość izolacji, średnica rur czy skład wylewki.