Głównym trendem w obecnym, nowoczesnym budownictwie jest chęć dążenia do możliwie jak największej samodzielności energetycznej poszczególnych budynków. Taki styl wspierany jest mocno zarządzeniami Unii Europejskiej, m.in. dyrektywa EPBD, promująca stosowanie budynków o niemalże zerowym zużyciu energii, a których zapotrzebowanie na energię zaspokajane jest energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych. Umieszczone w tej samej dyrektywie, zaostrzone warunki kierują uwagę inwestorów na połączenie: pompa ciepła + panele solarne.

pompy ciepła i fotowoltaika
pompy ciepła i fotowoltaika

Pompy ciepła i fotowoltaika

Pompa ciepła współpracująca z fotowoltaiką opłaca się szczególnie w momencie gdy pompa ciepła skorelowana jest z centralnym ogrzewaniem jak również przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Przy projektowaniu instalacji hybrydowej istotne jest wzięcie pod uwagę faktu, aby przy każdych warunkach pracy instalacji wykorzystywana była jak największa ilość wyprodukowanej, przez panele fotowoltaiczne, energii elektrycznej.

Opłacalność połączenia pompy ciepła i paneli słonecznych

Pompa ciepła i fotowoltaika współpracują ze sobą idealnie jednak tylko dzięki przepisom prawnym koordynowanym przez Unie Europejska. Racjonalne podejście podpowiada, iż pompa ciepła i ogniwa fotowoltaiczne nie mogą współpracować wydajnie z uwagi na rozbieżności w sezonowości wydajności. Panele fotowoltaiczne są najbardziej wydajne w okresie letnim, zaś pompa ciepła potrzebuje najwięcej energii w okresie zimowym. Dlatego też wydajność pompy ciepła i fotowoltaiki może funkcjonować na tak wysokim poziomie, jaki jest obecnie wykorzystywany jednie dzięki zarządzeniom OZE, mówiącym iż nadmiar energii można odprowadzić do sieci energetycznej, a w razie potrzeby określoną ilość energii z tej sieci niejako odebrać.

Zobacz również: podłogówka w wylewce betonowej, ogrzewanie podłogowe w sypialni.